Tag Archives: bigues laminades

Qué són les bigues de fusta laminada?

Les bigues de fusta laminada són peces de secció transversal rectangular d’amplada fixe i alçada constant o variable i d’eix recte o corb, constituïts per làmines o taules unides en forma irreversible amb un adhesiu o cola molt forta i unides a pressió. Les bigues de fusta laminada encolada no posseeixen, sota cap circumstància, claus o grapes com a elements vinculants de les taules. L’encolat és la vinculació més efectiva, no implica disminució de secció i la seva efectivitat augmenta en alguns casos la resistència nominal de les seccions. Aquest tipus de bigues laminades tenen una major resistència i rigidesa que la fusta dimensional, això significa que es poden aconseguir grans llums amb una necessitat mínima de suports intermedis. També vol dir que constructors, enginyers i arquitectes no tenen límit de disseny en utilitzar bigues laminades, ja sigui en aplicacions de construcció d’habitatge, sostres per a magatzems comercials o ponts. La fabricació de bigues de fusta laminada és un … Continue reading

Posted in Bigues laminades | Tagged , | Leave a comment

Fusta: El futur de la construcció

Acceptant que el ritme frenètic d’aquests últims anys és incompatible amb la preservació del medi ambient, ens veiem obligats a trobar alternatives més ecològiques pel nostre dia a dia, des de la recollida selectiva, el reciclatge, etc… fins al vehicle … Continue reading

Posted in La Fusta | Tagged , | Leave a comment