Author Archives: tecnifusta.com

Forjat de fusta laminada

El forjat de fusta laminada es va realitzar l’any 2007, está format per dues plantes i cuberta, i més de 25 pilars de fusta, corretges i jasseres. A sobre de les corretges de fusta s’hi va col·locar un encadellat de … Continue reading

Posted in Forjats de fusta | Tagged , | Leave a comment

Qué són les bigues de fusta laminada?

Les bigues de fusta laminada són peces de secció transversal rectangular d’amplada fixe i alçada constant o variable i d’eix recte o corb, constituïts per làmines o taules unides en forma irreversible amb un adhesiu o cola molt forta i unides a pressió. Les bigues de fusta laminada encolada no posseeixen, sota cap circumstància, claus o grapes com a elements vinculants de les taules. L’encolat és la vinculació més efectiva, no implica disminució de secció i la seva efectivitat augmenta en alguns casos la resistència nominal de les seccions. Aquest tipus de bigues laminades tenen una major resistència i rigidesa que la fusta dimensional, això significa que es poden aconseguir grans llums amb una necessitat mínima de suports intermedis. També vol dir que constructors, enginyers i arquitectes no tenen límit de disseny en utilitzar bigues laminades, ja sigui en aplicacions de construcció d’habitatge, sostres per a magatzems comercials o ponts. La fabricació de bigues de fusta laminada és un … Continue reading

Posted in Bigues laminades | Tagged , | Leave a comment

Fusta: El futur de la construcció

Acceptant que el ritme frenètic d’aquests últims anys és incompatible amb la preservació del medi ambient, ens veiem obligats a trobar alternatives més ecològiques pel nostre dia a dia, des de la recollida selectiva, el reciclatge, etc… fins al vehicle … Continue reading

Posted in La Fusta | Tagged , | Leave a comment

El medi ambient i la utilització de fusta.

La fusta és una matèria primera d’origen renovable, la utilització de la qual no malmet el medi ambient. Es genera gràcies a la llum del sol, al diòxid de carboni existent a l’atmosfera i a l’aigua. Així doncs, el bosc, … Continue reading

Posted in La Fusta | Tagged , | Leave a comment

Coberta de fusta

A Tecnifusta, oferim estructures lleugeres, de qualitat i de gran resistència. La lleugeresa del material, la resistència al foc, la rapidesa en el muntatge i la possibilitat de poder aconseguir un disseny exclusiu i de gran bellesa, fan que les … Continue reading

Posted in Cobertes a quatre aigües | Tagged , | Leave a comment

Casa modular de fusta.

A Tecnifusta recentment hem construit aquesta casa modular, realitzada amb panell contralaminat, un sistema constructiu que es caracteritza per la unió de grans murs de fusta laminada, l’estructura bàsica es construeix en un termini de temps molt breu, això fa … Continue reading

Posted in Modular | Tagged , , | Leave a comment