Forjat de fusta laminada

El forjat de fusta laminada es va realitzar l’any 2007, está format per dues plantes i cuberta, i més de 25 pilars de fusta, corretges i jasseres. A sobre de les corretges de fusta s’hi va col·locar un encadellat de fusta que li aporta un acabat decoratiu al sostre. Cada planta disposa de més de 200mts.

A la cuberta de fusta hi vam col·locar un panell autoportant de fusta que permet llums de fins a 5mts. es un panell de alta qualitat amb més de 14 ctms. de aïllament.

Comparteix:
Facebook Twitter Email
Posted in Forjats de fusta | Tagged , | Leave a comment

Qué són les bigues de fusta laminada?

Les bigues de fusta laminada són peces de secció transversal rectangular d’amplada fixe i alçada constant o variable i d’eix recte o corb, constituïts per làmines o taules unides en forma irreversible amb un adhesiu o cola molt forta i unides a pressió. Les bigues de fusta laminada encolada no posseeixen, sota cap circumstància, claus o grapes com a elements vinculants de les taules.
L’encolat és la vinculació més efectiva, no implica disminució de secció i la seva efectivitat augmenta en alguns casos la resistència nominal de les seccions.

Aquest tipus de bigues laminades tenen una major resistència i rigidesa que la fusta dimensional, això significa que es poden aconseguir grans llums amb una necessitat mínima de suports intermedis. També vol dir que constructors, enginyers i arquitectes no tenen límit de disseny en utilitzar bigues laminades, ja sigui en aplicacions de construcció d’habitatge, sostres per a magatzems comercials o ponts.

La fabricació de bigues de fusta laminada és un procés conceptualment simple. Que consisteix a produir elements massissos de resistència incrementada, constituïts per taules de gruix reduït encolades solidàriament de manera que no es pugui separar o individualitzar el treball de cada làmina. Per a això cal utilitzar fusta seca, l’adhesiu adequat, aplicar la pressió corresponent i realitzar l’operació en un taller amb humitat i temperatura controlades. Condicions rigoroses i independents de les dimensions de l’element encolat.

Treballar la fusta a qualsevol temperatura i humitat ambient no funciona per al cas de la producció de bigues de fusta laminada encolada. No només perquè el control d’humitat i temperatura de la fusta és indispensable, sinó també perquè els adhesius especials per a ús estructural s’han d’aplicar dins de condicions estables molt estrictes i limitadores.
La fabricació de bigues de fusta laminada estructural no és una oportunitat per recuperar deixalles. Utilitzar fusta de mala qualitat resulta en bigues o arcs de mala qualitat.

La fusta encolada per a ús estructural i la fusta encolada per fusteria, tenen molta diferències encara que la seva morfologia general sigui similar. La construcció amb elements estructurals de fusta laminada encolada és un sistema sobre el qual hi ha en els països desenvolupats, normes molt estrictes per a la seva fabricació, disseny, càlcul, sistemes de vinculació, muntatge i ús.

Les bigues de fusta laminada tenen una bona acollida en aquelles instal.lacions en les quals la decoració té una gran importància, ja que és un gran producte de gran estètica per la qualitat visual i per les formes arrodonides que pot adoptar.

Fuente: http://www.arquigrafico.com

 

Comparteix:
Facebook Twitter Email
Posted in Bigues laminades | Tagged , | Leave a comment

Fusta: El futur de la construcció

Acceptant que el ritme frenètic d’aquests últims anys és incompatible amb la preservació del medi ambient, ens veiem obligats a trobar alternatives més ecològiques pel nostre dia a dia, des de la recollida selectiva, el reciclatge, etc… fins al vehicle elèctric. Així doncs, dins el món de la construcció també s’ha de treballar en aquest sentit, i és aquí on la fusta esdevé la gran alternativa.

Un material que ens ofereix la possibilitat de realitzar estructura: forjats, pilars, parets de càrrega, teulades,… amb l’afegit d’un gran valor ecològic, per tant ha de ser el material del futur nou món de la construcció, que encara està per arribar.

Avui la fusta estructural prové al 100% de reforestació, si a això li sumem que mentre l’arbre creix (es fabrica el material) el cost en quant a emissions de CO² es positiu, ja que no n’emetem sinó que en consumim i que el cost energètic d’elaboració del material es baixíssim pel fet que és un material “tou”, sumant-hi que s’aprofita tota la matèria prima ja que el sobrant s’utilitza per a fer taulers, pellets, etc… ens porta a afirmar que és el material de construcció més respectuós amb el medi i per tant un material de futur.

Tecnifusta, a l’Escala, es una empresa líder dins el món de la construcció amb fusta, aposta per un acabat de qualitat i un muntatge ràpid i precís, treballa dia a dia en la innovació i la recerca de noves tècniques que ajuden a la millora i desenvolupament d’aquest tipus de construccions, això es tradueix en uns preus de mercat accessibles, al contrari de la creença popular.

Treballa des del client particular fins a la gran empresa, realitza qualsevol tipus d’estructura per senzilla que sigui, considera que el medi ambient es un factor clau que marcarà el futur del nostre planeta, així doncs, l’empresa construeix estructures sostenibles, amb tantes o més qualitats que les dels materials utilitzats actualment…

L’Enginyeria un departament clau

Tecnifusta disposa d’un departament d’enginyeria que proporciona un ampli servei de càlcul i disseny d’estructures amb programes CAD/CAM, entregant uns projectes complerts tant a nivell d’imatge 3d com de llistats de material a utilitzar.

Treballa a nivell d’enginyeria per donar servei a petites fusteries col·laborant en el disseny i fabricació de les peces més complexes d’una estructura, ja que disposa de maquinaria de control numèric que permet realitzar les mecanitzacions més complexes, amb la màxima precisió.

Tecnifusta t’ofereix els seus serveis, perquè la teva construcció s’avanci al futur.


Comparteix:
Facebook Twitter Email
Posted in La Fusta | Tagged , | Leave a comment

El medi ambient i la utilització de fusta.

La fusta és una matèria primera d’origen renovable, la utilització de la qual no malmet el medi ambient. Es genera gràcies a la llum del sol, al diòxid de carboni existent a l’atmosfera i a l’aigua. Així doncs, el bosc, per la seva capacitat d’absorbir el diòxid de carboni, contribueix a reduir l’efecte hivernacle.

El bosc és un proveïdor de matèria primera regenerant. Els arbres creixen, viuen i moren de forma sincronitzada cíclicament impulsats pel sol alliberant oxigen a l’atmosfera. Per això, podem produir i utilitzar la fusta sense malmetre el medi ambient.

A més, el bosc estabilitza el sòl evitant l’erosió, reté l’aigua, manté la biodiversitat i coopera amb el desenvolupament de la vida del planeta.

Els elements estructurals de fusta constitueixen un embornal de diòxid de carboni, el qual es manté emmagatzemat durant molts anys contribuint així a mitigar l’efecte hivernacle i evitar el canvi climàtic.

D’altra banda, la producció de fusta estructural requereix reduïdes quantitats d’energia i generalment s’utilitzen biocombustibles com a font d’energia, de manera que el consum de combustibles fòssils és molt baix.

La fusta, és un material estructural tecnològicament molt avançat amb uns productes derivats d’aquesta que han permès ampliar el seu camp d’aplicació i millorar-ne les prestacions (fusta massissa, bilaminada, trilaminada, laminada, microlaminada, taulers, etc).
L’àmbit d’aplicació va des de les cobertes tradicionals fins a complexes estructures espacials, mitjançant projectes de nova planta i obres de rehabilitació.

La fusta també presenta avantatges estètiques i la calidesa del seu aspecte fa que es tracti d’un material desitjat en tots els ambients. A més, genera una sensació de confort i benestar degut al fet que es tracta d’un material higroscòpic que absorbeix i expulsa aigua contribuint a regularitzar la humitat ambiental.

Font: http://www.fustaestructural.org/fusta.htm

Comparteix:
Facebook Twitter Email
Posted in La Fusta | Tagged , | Leave a comment

Coberta de fusta

A Tecnifusta, oferim estructures lleugeres, de qualitat i de gran resistència. La lleugeresa del material, la resistència al foc, la rapidesa en el muntatge i la possibilitat de poder aconseguir un disseny exclusiu i de gran bellesa, fan que les estructures de fusta siguin el futur de la construcció.

Comparteix:
Facebook Twitter Email
Posted in Cobertes a quatre aigües | Tagged , | Leave a comment

Casa modular de fusta.

A Tecnifusta recentment hem construit aquesta casa modular, realitzada amb panell contralaminat, un sistema constructiu que es caracteritza per la unió de grans murs de fusta laminada, l’estructura bàsica es construeix en un termini de temps molt breu, això fa que els costos econòmics s’abarateixin notablement. L’Habitatge es caracteritza per la seva solidesa, bellesa i economia.

Comparteix:
Facebook Twitter Email
Posted in Modular | Tagged , , | Leave a comment