header
Estetica fusta laminada  Confort fusta laminada
  resistencia al foc fusta
  rapidesa muntatge estructures de fusta
  disseny exclusiu estructures de fusta
  bellesa estructural fusta
estabilitat estructural fusta
Fusta ecologica
Bon comportament acustic fusta
 

TECNIFUSTA ®
on
Estructures de fusta i aplicacionsBon comportament termic de la fustaEstructures ecologiques Dissenys exclusius fustaEstructures lleugeres de fusta
on

Hi ha moltes raons per utilitzar la fusta laminada encolada. Algunes d’aquestes són comuns a totes les estructures de fusta, com l’estètica i el confort ambiental. Unes altres són de caràcter més tècnic com la lleugeresa del material i l’estabilitat estructural de la fusta, la resistència al foc, rapidesa de muntatge i la possibilitat d'oferir i aconseguir un disseny exclusiu i de gran bellesa estructural.
Cal destacar també, el bon comportament acústic i tèrmic de la fusta, d’escàs manteniment per la seva conservació i l’excel·lent envelliment.

aplicacions de la fusta
© 2010 Tecnifusta Enginyeria